Interdisziplinäre Forschungseinrichtungen und Institute


Interdisziplinäre Forschungseinrichtungen und Institute

DFG Forschungszentrum Molekularphysiologie des Gehirns und Exzellenzcluster Mikroskopie im Nanometerbereich (CNMPB)


Bähr

Leitung

Sprecher
Prof. Dr. Mathias Bähr

Sekretariat

Telefon: +49 (0) 551 39-12 208; -666 03
Fax: +49 (0) 551 39-12 207
E-Mail: info@cmpb.org

Anschrift

Humboldtallee 23
37073 Göttingen

Homepage

URL / Homepage www.cnmpb.de